Συνεργασίες

Το πελατολόγιο της CADMION αποτελείται, κυρίως, από επιχειρήσεις τροφίμων.

Διατηρεί αξιοπρόσεκτη γεωγραφική κατανομή σε όλη τη χώρα, από την Ανατολική Μακεδονία ως την Κρήτη και από τη Θεσσαλία ως τα Δωδεκάνησα.

Το πελατολόγιο θα μπορούσε να κατηγοριοποιηθεί, σε γενικές γραμμές, ως ακολούθως:

  • Πρωτογενής Τομέας
  • Super-Markets
  • Βιομηχανία Τροφίμων
  • Συσκευαστήρια Τροφίμων
  • Οινοποιεία
  • Ελαιουργεία
  • Δήμοι και Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης
  • Εταιρείες παραγωγής φυτοφαρμάκων