Εργαστήριο Υπολειμμάτων

Η CADMION δημιούργησε το εργαστήριο υπολειμμάτων με το τρίπτυχο
αξιοπιστία - εξειδικευμένα μόρια - ταχύτητα.

Οι μέθοδοι ανάλυσης κατηγοριοποιούνται ως εξής:

  • Πολύ-Υπολειμματική με Αέρια Χρωματογραφία
  • Πολύ-Υπολειμματική με LC-MS/MS
  • Διθειοκαρβαμιδικά
  • Single Determination

Η CADMION δίνει μεγάλη βαρύτητα στην ανάλυση δραστικών ουσιών, οι οποίες είναι σημαντικές σε έναν έλεγχο υπολειμμάτων, αλλά δύσκολα εντάσσονται στις Πολύ-Υπολειμματικές μεθόδους.

Οι λίστες διαρκώς εμπλουτίζονταιΣτόχος να διασφαλίζονται οι πελάτες, για προώθηση των προϊόντων τους σε αγορές με ειδικές απαιτήσεις.