Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ 

Η CADMION διαθέτει τμήμα για έλεγχο ετικέτας τροφίμων. Ο έλεγχος γίνεται με βάση την κείμενη νομοθεσία. Οδηγεί σε διόρθωση ενδεχόμενων σφαλμάτων, αλλά και συμβουλευτική σε σχέση με τα στοιχεία που πρέπει να αναγράφει η ετικέτα.

ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Το οινολογικό επιτελείο της CADMION αναλαμβάνει την οινολογική υποστήριξη οινοποιείων.

R&D ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η CADMION προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στο σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων προϊόντων.
Σε αυτά εντάσσονται αναλύσεις χημικές, μικροβιολογικές, shelf-life, οργανοληπτικές (Profiling και Έρευνας Καταναλωτή).

"Ζύμωση", Δ. Πολυχρονιάδης, 2015: "Σημείο εκκίνησης για το έργο αποτελεί η ιδέα πως μέσα σε κάθε περίκλειστο βαρέλι υπάρχει και λειτουργεί ένας ολόκληρος κόσμος οργανικών χημικών ζυμώσεων, ένα μικρό-σύμπαν παράλληλο με το δικό μας".