Εργαστήριο Οργανοληπτικής Δοκιμής

Mε την υπογραφή του Γιάννη Λίγκα*

Η CADMION έχει δημιουργήσει ένα πρωτοποριακό Εργαστήριο Οργανοληπτικής Δοκιμής με τις εξής προσφερόμενες υπηρεσίες:

  •       Sensory Profiling
  •       Δοκιμές Διάκρισης
  •      Έρευνα Καταναλωτή 
  •       R & D (Research & Development)

Το εργαστήριο είναι διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ.

*Επικεφαλής του Εργαστηρίου Οργανοληπτικής Δοκιμής είναι ο κ. Γιάννης Λίγκας. Διαθέτει ένα πλούσιο βιογραφικό για Οργανοληπτικές Δοκιμές, με διεθνείς δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις στο αντικείμενο.