Οινολογικό Εργαστήριο

Οι αναλύσεις σε οίνο έχουν δύο κατευθύνσεις: τον έλεγχο καταλληλότητας προϊόντος και τον ποιοτικό έλεγχο για τη δημιουργία "μεγάλων" οίνων.

Η φιλοσοφία της CADMION είναι να αναπτύσσει επίσημες μεθόδους ή μεθόδους βασισμένες στη διεθνή βιβλιογραφία. Η CADMION έχει αναπτύξει και πρωτότυπες αναλυτικές μεθόδους σε οίνο, επιτυγχάνοντας επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Η CADMION διαρκώς παρακολουθεί τις διεθνείς οινολογικές εξελίξεις, ώστε να αναπτύσσει νέες μεθόδους που διαθέτουν εξαιρετικό ενδιαφέρον κατά την οινολογική συμβουλευτική.