Εργαστήριο Νερού

Η CADMION δημιούργησε το εργαστήριο ελέγχου νερών σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κείμενης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την "Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης".
Είναι διαπιστευμένη τόσο για χημικές, όσο και για μικροβιολογικές αναλύσεις νερού.
Επίσης, έχει τη δυνατότητα ανάλυσης θαλασσινών νερών ή λυμάτων.