Εργαστήριο Μυκοτοξινών

Η CADMION έχει αναπτύξει μεθόδους Πολύ-Μυκοτοξονικές γεγονός που της επιτρέπει να καλύπτει τις δυσκολότερες απαιτήσεις πελατών, πάντα στο τρίπτυχο αξιοπιστία-ταχύτητα-ευελιξία

Οι μέθοδοι μυκοτοξινών εφαρμόζονται σε πληθώρα υποστρωμάτων.