Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας

Η CADMION διαθέτει ένα πλήρες εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας, στο οποίο μπορεί να προσδιορίσει Γενετικές Τροποποιήσεις, Αλεργιογόνα, Αναμίξεις Κρέατος, κ.ά..

ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (GMOs)

Η CADMION διαθέτει τη δυνατότητα προσδιορισμού γενετικών τροποποιήσεων (GMOs) σε μία σειρά από υποστρώματα.

ΑΛΛΕΡΓΙΟΓΟΝΑ

Το εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας της CADMION προσδιορίζει αλλεργιογόνα σε μία σειρά από υποστρώματα.