Εργαστήριο Μικροβιολογίας Τροφίμων 

Η CADMION διαθέτει τη δυνατότητα ανάλυσης όλων των κατηγοριών τροφίμων. Επίσης, πραγματοποιεί μικροβιολογικές αναλύσεις νερού.

 Στο πεδίο διαπίστευσης περιλαμβάνονται μικροβιολογικές αναλύσεις για κοινά και παθογόνα μικρόβια σε τρόφιμα και ζωοτροφές.  Επίσης, μικροβιολογικές αναλύσεις νερού.

Μεγάλη σημασία έχει δοθεί στο χρόνο ολοκλήρωσης της ανάλυσης. Οι περισσότερες μέθοδοι δίνουν αποτέλεσμα εντός 24 ωρών.