Εργαστήριο Διαθρεπτικής Επισήμανσης

Η CADMION διαθέτει εργαστηριακό τμήμα για προσδιορισμό όλων των απαραίτητων παραμέτρων για τη Διαθρεπτική Επισήμανση ενός τροφίμου.
Επιπλέον, προσδιορίζει μία σειρά πρόσθετων και συντηρητικών τροφίμων.

Να σημειωθεί, ότι η CADMION παρέχει και συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τις ετικέτες τροφίμων (βλ. "Συμβουλευτικές υπηρεσίες").