Εργαστήριο Ελαιολάδου

Το πνεύμα που διέπει το εργαστήριο ελαιολάδου είναι ο έλεγχος καταλληλότητας προϊόντος και ο έλεγχος ποιότηταςΑξιοσημείωτο είναι ότι η CADMION διαθέτει εργαστήριο οργανοληπτικής δοκιμής, το οποίο είναι διαπιστευμένο για Αξιολόγηση Παρθένου Ελαιολάδου.