Διαπιστεύσεις

Η CADMION είναι διαπιστευμένη από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025.

Επιπλέον, η CADMION διαθέτει εξειδικευμένες πιστοποιήσεις και εγκρίσεις για διεθνείς αγορές, οι οποίες έχουν χορηγηθεί από Κυβερνήσεις άλλων κρατών ή Διεθνείς Οργανισμούς.

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τις εγκρίσεις αυτές επικοινωνήστε μαζί μας.

Στο πεδίο διαπίστευσης της CADMION περιλαμβάνονται:

Χημικές αναλύσεις σε:

 • Νερά
 • Φρούτα και Λαχανικά
 • Οίνο
 • Ελιές
 • Ελαιόλαδο
 • Καπνό
 • Δημητριακά
 • Αποξηραμένα φρούτα
 • Γάλα
 • Μη λιπαρά τρόφιμα
 • Ζωοτροφές
 • Όσπρια
 • Άλευρα

 

Μικροβιολογικές αναλύσεις σε:

 • Τρόφιμα
 • Ζωοτροφές
 • Νερά πόσιμα
 • Νερά επιφανειακά
 • Νερά κολυμβητηρίων
 • Νερά θάλασσας

 

Οργανοληπτικές αναλύσεις σε:

 • Ελαιόλαδο