Η CADMION δραστηριοποιείται στον έλεγχο τροφίμων και ποτών διαθέτοντας εξειδικευμένα εργαστηριακά τμήματα. Έχει διαπιστευθεί από το Ε.ΣΥ.Δ. . Το πεδίο διαπίστευσής της διαρκώς εξελίσσεται και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα.

Επιπλέον, η CADMION διαθέτει διεθνείς εγκρίσεις, σημαντικές για την εξαγωγή ελληνικών προϊόντων.

Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου της είναι υπερσύγχρονος, διαρκώς συμπληρώνεται και ανανεώνεται.

Το επιστημονικό προσωπικό αποτελείται από Χημικούς, Βιολόγους και Γεωπόνους με μεταπτυχιακές σπουδές και μεγάλη εμπειρία.

Παρόλη την εξέλιξή της, η CADMION συνεχίζει να διακρίνεται από τα θετικά στοιχεία της οικογενειακής επιχείρησης, όπως για παράδειγμα την άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα του πελάτη, το ειλικρινές ενδιαφέρον για τα ζητήματα που τον απασχολούν.

 

Ενημέρωση σε σχέση με Πολιτική Απορρήτου CADMION: Σας ενημερώνουμε ότι η σελίδα μας είναι εναρμονισμένη με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 2016/679 περί διαχείρισης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αλλά & του νόμου 2472/1997 με ενσωματωμένες τις τελευταίες τροποποιήσεις βάσει του 4139/2013 και ΔΕΝ συλλέγει δεδομένα από τους επισκέπτες της 

Όταν υφίστανται νομοθεσία ή διεθνές πρότυπο, το οποίο περιλαμβάνει κανόνες για τις δηλώσεις συμμόρφωσης, τότε ακολουθούνται οι συγκεκριμένοι κανόνες.
Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, για τις δηλώσεις συμμόρφωσης, ο κανόνας απόφασης της CADMION είναι η μη χρήση της αβεβαιότητας.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το εργαστήριο.