Η CADMION δραστηριοποιείται στον έλεγχο τροφίμων και ποτών διαθέτοντας εξειδικευμένα εργαστηριακά τμήματα. Έχει διαπιστευθεί από το Ε.ΣΥ.Δ. . Το πεδίο διαπίστευσής της διαρκώς εξελίσσεται και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα.

Επιπλέον, η CADMION διαθέτει διεθνείς εγκρίσεις, σημαντικές για την εξαγωγή ελληνικών προϊόντων.

Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου της είναι υπερσύγχρονος, διαρκώς συμπληρώνεται και ανανεώνεται.

Το επιστημονικό προσωπικό αποτελείται από Χημικούς, Βιολόγους και Γεωπόνους με μεταπτυχιακές σπουδές και μεγάλη εμπειρία.

Παρόλη την εξέλιξή της, η CADMION συνεχίζει να διακρίνεται από τα θετικά στοιχεία της οικογενειακής επιχείρησης, όπως για παράδειγμα την άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα του πελάτη, το ειλικρινές ενδιαφέρον για τα ζητήματα που τον απασχολούν.